Aplicació del mètode i/o sistema

Prèviament a l'aplicació, es farà una avaluació exhaustiva de l'arbre per determinar el seu estat fisiopatològic. L'aplicació del producte es realitzarà a través d'uns injectors o dispositius (Depenent aquests del tipus de sistema o mètode a aplicar), que van en uns orificis fets al tronc a certa profunditat. Aquests forats es fan amb una broca especial per evitar que quedin restes de fusta en el tronc que podria generar possibles futures infeccions a l'arbre.

 

El nombre de perforacions mínim dependrà del perímetre i espècie de l'arbre. Es podrà discriminar, sempre positivament, la quantia d'orificis (depenent de la geometria del tronc) per tal d'homogeneïtzar millor l'aplicació. Aquests injectors, estan proveïts d'una vàlvula de retenció i seguretat per impedir la dispersió del producte en el medi ambient i el contacte d'aquest amb l'operari i els usuaris.

 

Els usos de l'Endoterapia vegetal s'estenen a qualsevol tipus d'arbre amb uns temps d'aplicació que oscil · len entre els 30 segons fins als 10 minuts. Es poden tractar tant plagues com malalties criptogàmiques amb una eficàcia perllongada d'un any. El tractament és específic, ja que només actuarà contra els insectes fitòfags respectant així els fitoseids. En tenir una gran persistència del producte (major de 1 any) s'evita els problemes de resistències.

 

L'Endoterapia vegetal és un tractament que funciona a partir de la capacitat de flux de saba que hi ha a l'interior dels teixits vasculars (bàsicament xilema). El flux de saba ve determinat en funció de dos paràmetres: la transpiració i la fotosíntesi. Per tant, quan tinguem aquestes dues variables en funcionament, el tractament funcionarà al màxim.

 

A grans trets, les frondoses es tractaran a la primavera mentre que les coníferes a la tardor havent variació en funció de l'espècie i de la plaga a tractar. Però l'avantatge d'aquestes fitoterapias o tractaments és que poden aplicar-se durant el transcurs de l'any i en qualsevol època, només variant els seus efectes en la velocitat de translocació a causa de l'estació en què aquest sigui aplicat.

 

Cal destacar, que no tots els arbres tenen el mateix grau de permeabilitat del producte, així tindrem espècies més poroses que d'altres. Per solucionar aquest problema, la màquina té incorporat un regulador de pressió de treball. Perquè no hi hagi excés de pressió o si l'arbre es troba molt afectat i feble, poder ajudar al mecanisme de translocació, assegurant així la perfecta penetració del producte.

 

La màquina respecta els llindars de pressió constant segons el que determina l'aplicador, i regulat per aquest al regulador de pressió que té la màquina incorporat, ja que només treballa a la de la pressió preestablerta per evitar produir danys mecànics en el sistema vascular de la planta .

Contacte

  • Catalan (ca-ES) translation is still missing. Please consider to contribute by writing and sharing your own translation.
Si vols més informació, omple aquest formulari. En breu ens posarem en contacte amb tu.
Si us plau, omple tots els camps obligatoris .
En enviar aquest formulari, estàs acceptant la nostra política de privacitat.

"Conèixes la nostra botiga? " Es pot visitar aquí sense compromís